Tanrı olduklarını Sanan 26 Firavun Ailesi…

Tanrı olduklarını Sanan 26 Firavun Ailesi…

Firavunlar – Nil Nehri – Osiris
Eski Mısır’da Nil Nehri bir hayli önemliymiş. Kutsal durumdaymış, sınır çizenmiş. Onun hareketlerine göre Mısırlılar yaşamlarını şekillendirirlermiş.
Mesela bir astronomik konu, Nil´in taşması, Nil yılının başlangıcı sayılıyormuş.

Nil yılı daha da doğrusu Nil Nehri´nin varlığı Mısırlılar için çok önemliymiş.

Nil Nehri, Mısır´ı Akdeniz ve Afrika Mısır´ı diye ikiye ayırıyormuş.
Ve bu konum bin yıllarca Mısır´ı Yukarı ve Aşağı Mısır ya da Krallık olarak jeo-politik olarak bölmüş.

Burada üzerinde dikkatle duracağımız bir konu var.
Tüm eski uygarlıklarda özetle şöyle de diyebiliriz;
Mezopotamya ve Ortadoğulular ’da krallar Tanrıların seçtiği temsilcilermiş.
Eski Mısır’da böyle değilmiş.
Firavun kendini tanrı olduğunu öne sürüyormuş.
Bu da haliyle krallık kavgalarına sebebiyet veriyormuş.
Diğer medeniyetlerde krallar öldükten sonra tanrılaştıklarını söylerken, Firavun yaşarken tanrı olduğunu söylermiş.
Mısır’a hâkim olan 26 Firavun ailesi varmış.
Her sülalede çeşitli hükümdarlar asırlarca ülkeye hükmetmişler. Büyük kısmı da kendini tanrı olarak ilan etmiş.
“Yaşarken Horus, öldüğünde ise Osiris”

Mısırlıların mumyalama ve mumyalama ile ilgili mitler, uygulanan ritüeller hep bu temelin üzerindeymiş.
Mumyalama denilince aklımıza ilk gelen Mısır Firavunlarıdır.
Onlar öldükten sonra tekrar dirileceklerine inandıkları için mumyalanırlar ve değerli eşyaları hatta yiyeceklerle defnedilirlermiş.
Ölüm ve ölüm ötesi yaşama böylesine bir takıntı sadece Firavun ´un ölümsüzlüğü ve tanrılığı nedenine bağlıymış.
Burada bir başka konu ile yazdıklarımı karıştırmak istiyorum nedeni beraberlikleri.

Mısır´da Osiris kültünün hemen yanında kökeni çok daha eskilere giden bir de Ra kültü yani Güneş-Tanrı veya dini varmış.

İkisinin kokteyli ve yaşamın kökeni olan Nil inançları Mısır dinini oluşturuyormuş.

Osiris bitkiler evreninin tanrısıymış.
Burası çok önemli:
Ölüyormuş ve yeniden diriliyormuş.
Ve yer altı dünyasının da hakimiymiş.

Osiris, Geb ve Nut’un oğluymuş.
Ölümsüz yaşam için diriliş tanrısıymış.
Kural koyucu, koruyucu, ölülerin yargıcıymış.

Tüm Mısır tarihi boyunca dualar ve büyüler Osiris’e yöneltilmiş…

Her zaman yazıyorum.
Her zaman şaşırıyorum.
Bunları bilmek gerek, anlamak gerekli mi onu bilemiyorum. Bildiğim eskileri bilmezsek yenileri de çok iyi anlayamayız.
Mitolojinin en güzel özelliği sizi düşünmeye sevk etmesi, o zaman nöronlara hareket gelir.

Nazan Şara Şatana

Tagged with:

About author

BUNLARDA İLGİNİ ÇEKEBİLİR

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *