Sabır Beldesi Eyyüp Nebi

eyyup1.jpgHASAN MAHİR Sabır Beldesi Eyyüp Nebi DüşŸleri€¦
İnsana yüklenen sorumluluk dağŸlara yüklenince dağŸlar çatlamışŸ. Acı ve musibetler karşŸısında insan sabredebilirken, kayalar parçalara ayrılmışŸ. Sabrın zirveye ulaşŸtığŸı bir yüreğŸin, bir sevdanın, bir peygamberin izine düşŸtük Harran€™da.

şžanlıurfa’nın bir tarafı tevekkülün timsali Hz. İbrahim (aleyhisselam) diğŸer yanı sabrın zirvesi Hz. Eyyö»b’tur (as).

şžanlıurfa merkezde Hz. İbrahim’in sabır testinden geçirildiğŸi mağŸaraya gidiyoruz önce. şžifalı kuyunun suyundan şŸifa bulmak umudu ile suyun serinliğŸi ile buluşŸuyor dudaklarımız.

AğŸzımıza bal çalınmışŸ gibi dudağŸımızda kalıyor Hz. Eyyö»b (as) sevgisi€¦

YüreğŸimizde, kalbimizde hissetmek için daha fazlasını istiyor gönlümüz.
Yönümüzü bu kez Hz. Eyyö»b (as) peygamberin bulunduğŸu yöne doğŸru yönlendiriyoruz. Yolumuz şžanlıurfa’nın ViranşŸehir ilçesi istikametinde. GenişŸ ovaların içerisinden yeşŸilin tadına doyarak geçiyoruz.

Sabrın zirvesine ulaşŸmışŸ peygamberin makamını görmek, ondan geriye kalanları görebilmenin sabırsızlığŸını yaşŸıyoruz. şžanlıurfa’dan ViranşŸehir’e on kilo metre kala, adını Hz. Eyyö»b€™ten (as) alan Eyyupnebi Beldesine dönüyoruz. Yol kenarındaki levhamız, ana yoldan 16 km. içerde Hz. Eyüp, Hz. Elyesa ve Hz. Rahime’nin (Rahme) türbesini işŸaret ediyor.

Yol yaklaşŸtıkça, sabra giden yolumuzda sabırsızlığŸımız artıyor. Beldeye vardığŸımızda, Anadolu’daki sıradan kasabalardan birisini andırıyor. Ancak, Eyyupnebi Beldesi€™ni diğŸer yerlerden ayıran özellik, bağŸrında bulundurduğŸu peygamberlerdir.

AğŸaçsızlığŸın hüküm sürdüğŸü ovada, yeşŸillikler içerisinde, bizi doğŸuya özgün kesme taşŸlarla etrafı çevrilmişŸ yeşŸil alan karşŸılıyor. Cennetten bir köşŸe haline dönüşŸtürülmüşŸ yeşŸil alanın içerisindeki türbeler ise bizleri ötelerin sırlı dünyasına çağŸırıyor.

GeçmişŸte karayolu ile Hacca giden Müslümanların kendilerini uğŸramak zorunda hissettikleri mekanlardan biridir bu sabır makamı. Etrafındaki manevi hava, türbelerin bakımı, yeşŸillik alan, burayı her gün onlarca kişŸinin ziyaret etmesine sebep oluyor. Türbeler, hemen ilerde yükselen höyüğŸün etrafını sarmışŸ durumda.

Türbelerin bulunduğŸu alan çok genişŸ. Türbeleri ziyaret etmeye Hz. Elyesa (as) ile başŸlıyoruz.

GirişŸe uzak olmasına rağŸmen Hz. Elyesa (as) ile başŸlamak, beklide bir zorunluluk.

AnlatıldığŸına göre; Hz. Elyesa, Hz. Eyyö»b€™u (as) görmek için şžam tarafından yola çıkarak, sabır peygamberini ziyaret etmek için yaya yola düşŸer. Fakat ömrü vefa etmez, menziline varamadan, elindeki asasını yere batırdıktan sonra, Allah’ın rahmetine kavuşŸur. Yere batırmışŸ olduğŸu asası, türbesinin başŸında bir ağŸaç olarak yeşŸerir.

Türbeye vardığŸımızda, türbenin içerisinde Hz. Elyesa€™nın (as) makamı ve yanında da kütüğŸü görüyoruz. Bu kütük 1990’lı yıllara kadar yeşŸil iken ağŸaç kurumuşŸ. AğŸacın gövdesi alınarak türbe içerine konulmuşŸtur.

Dualarımızı dost yolculuğŸunu yarıda bırakmak zorunda kalan Hz. Elyesa€™ya (as) gönderiyor, kendisinden dualar dileniyoruz.

 


TaşŸı ö‡atlatan Sabır

GeldiğŸimiz yoldan tekrar dönüyoruz. Hz. Eyyö»b (as) derde yakalandıktan sonra, dertten kurtulmak için yıkandığŸı şŸifalı su karşŸılıyor bizi. Derdine derman arayanlar şŸifalı sudan içiyor.

Suda serinledikten sonra, hemen ilerde, etrafı çevrilmişŸ büyük bir kaya görünüyor.

Bu kayanın, Hz. Eyyö»b hastalığŸında, sabır testinden geçerken yaslandığŸı kaya olduğŸu belirtiliyor. Sabır Peygamberi, büyük acılara dayanmasına rağŸmen, yaslandığŸı kaya bu acıya dayanamayarak parçalanıyor. Türbeleri ziyarete gelenlerin bu kayadan taşŸlar kırıp götürmeye başŸlamaları üzerine, taşŸın etrafı çevrilerek koruma altına alınmışŸ.

Hz. Eyyö»b (as) yaslandığŸı bu taşŸın sabır testine dayanamayarak çatlamasını düşŸünürken, kendimizi Eyyö»b Nebi€™nin türbesinde buluyoruz.

Sabır Peygamberi€™nin huzuruna girince, insanın ne kadar sabırsız bir varlık olduğŸunu görüyoruz. Etrafı bakımlı ve temiz olan türbenin hemen önünde çeşŸme var. Türbenin içerisi sade yapılmışŸ.

Türbenin az ötesinde, ziyarete gelenlerin ibadetlerini yapabilecekleri cami var. Bakımlı tuvaletleri, abdest hanesi ile insanın içini açan nezih bir manevi atmosfer oluşŸmuşŸ.

ÇıkışŸta Eyyupnebi Beldesi Belediye binası var. Belediye binasından çok köy muhtarlığŸını andırıyor. Ancak Belde Belediye BaşŸkanı, bizi büyük bir sevgi ile karşŸılıyor. Sıcak çayını içtiğŸimiz BaşŸkan kendilerini bu peygamber beldesine hizmetçi olarak adadıklarını belirtiyor.

ö‡aylarımızı yudumladıktan sonra, birlikte höyüğŸün ilerisinde bulunan Hz. Rahime’nin türbesine gidiyoruz.

Hz. Eyyö»b (as) sabır testinden geçerken, eşŸi Hz. Rahime de aynı sınavdan geçmişŸ, o da sabredenler kervanına katılmışŸ.

Sabır denizine dalıp, irade kıyılarına ulaşŸtığŸımız zaman “Asra and olsun; Gerçekten insan, ziyandadır. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başŸka.” (Asr Suresi) ayetinin sonundaki sabrı tavsiye etmenin gerekliliğŸini daha da iyi anlıyoruz.

Yaratıcının lütfuna şŸükretmeyi, derdine sabretmeyi Eyyupnebi Beldesi’ni gezince, bir zorunluluk olarak, önce nefsime sonra da sizlere tavsiye ediyorum.

 


Türbelerin Tespiti

Hz. Eyyö»b, Hz. İlyas (asm) ve Hz. Rahime’nin bulunduğŸu türbeler, IV.Murat’ın Irak seferini yaptığŸı sırada “buradan geçerken Eyyö»b Peygamberin mezarını rüyasında görmesi üzerine” padişŸah tarafından tespit edilmişŸtir. 1992 yılında, şžanlıurfa ValiliğŸi tarafından, bu mübarek türbeler restore edilerek koruma altına alındı.

Sabır Festivali

İnsanların sabır beldesi Eyyupnebi Beldesi€™ni tanıtmak ve Hz. Eyyö»b€™un (as) mesajını insanlığŸa ulaşŸtırmak için her yıl geleneksel hale gelen, mayıs ayının ilk pazarında “Sabır Festivali” düzenlemektedir. 2002 yılında başŸlayan festival, her yıl güzelleşŸerek ve büyüyerek devam ediyor. Festivalde; müzik, sema gösterisi, konuşŸmalar, şŸiir, sabır ödülleri, yemek ikramı gibi etkinliklerle festival havası Harran ovasını sarıyor.

Hz. Elyesa (as)

İsrailoğŸulları’na gönderilen peygamberlerden biri. Elyesa (as)’ın ismi Kur’an’da iki defa geçmekte (el-En’am, 6/86 ve Sid, 38/48). Ahd-i Atik’te de ElişŸa şŸeklinde zikredilmektedir (Ahd-i Atik, l. Kırallar, XIX, 16, 17, 19). İslam kaynakları ondan Elyesa b. Uhtö»b ismiyle bahsederler.

Elyesa (as), küçüklüğŸünde kötürüm bir vaziyetteydi. O sırada İsrailoğŸullarının peygamberi olan Hz. İlyas, bir gün yahudilerin azgınlığŸından kaçarak dul bir kadın olan Elyesa€™nın annesinin evine sığŸınmışŸ, kendisini koruyan bu kadının kötürüm oğŸluna yaptığŸı dua kabul olunarak Elyesa sıhhatine kavuşŸmuşŸtu. Bunun üzerine Elyesa, Hz. İlyas’a iman edip ona tabi oldu, hizmetinde bulundu, her gittiğŸi yere onunla birlikte gitti.

Hz. İlyas’tan sonra İsrailoğŸullarının ıslahı ile meşŸgul olan, onlara va’z ve nasihatlerde bulunan Elyesa (as) Cenab-ı Hak tarafından peygamberlikle görevlendirildi. Hz. Elyesa, hak dini tebliğŸ görevini var gücüyle yerine getirmeye çalışŸmasına rağŸmen, İsrailoğŸulları günden güne azıtıyorlardı.

Tevhö®d düşŸüncesini yerleşŸtirdikten sonra, ruhunun alınmasını niyaz eden Elyesa (as)nın bu duası kabul olundu ve o, yerine halef olarak Zülkifl (as)ı bırakarak vefat etti. (ö–nkal, Ahmet; şžamil İslam Ansiklopedisi, C.II, S. 248.)

Hz. €œRahme Ana€

Hz. Rahme sabır peygamberi Hz. Eyyö»b (as)ın yol arkadaşŸı, sabırdaşŸı, eşŸi. Hz. Rahme, peygamber soyundan gelmektedir. Büyük bir zenginlikten sonra fakirleşŸen ve hastalanan Hz. Eyyö»b (as) hep yanında olmuşŸtur. Onu iyi gününde terk etmediğŸi gibi kötü gününde de yanında olmuşŸtur. DuruşŸu ile bugünün kadınlarına örnek bir annedir.

Türbeler ve Makamlar

Hz. Eyyö»b’un Türbesi: Eyyubnebi Köyünde camiinin güneydoğŸu köşŸesine 15-20 m. mesafede olan makam. Buradaki makamın üzerine kubbeli bir bina yapılmışŸ ve ziyaret edilmektedir. ֖zellikle arife ve bayram günleri büyük ziyaretçi kalabalığŸı oluşŸmaktadır.

Hz. Elyesa Türbesi: Hz. Eyyö»b Türbesinin güneybatısında köye 500 m. kadar mesafedeki makam Hz. Elyesa türbesi olarak bilinmektedir. Halk arasında, Hz. Eyyö»b’u ziyarete geldiğŸinde ona ulaşŸamadan o mevkide vefat ettiğŸi rivayet edilmektedir.

Hz. Rahime Türbesi: Eyyubnebi HöyüğŸünün kuzey-batı yönünde, höyüğŸe 50 m. mesafedeki makam Hz. Eyyö»b’un hanımı Hz. Rahime’nin türbesi olarak ziyaret edilmektedir.

Tılgoran Köyü (YollarbaşŸı ): Eyyubnebi Köyü€™nün güneyinde 5 km. mesafedeki höyüklü köy. Bu köy höyüğŸü ile tarihi bir köydür. Adı €˜mezarlar€™ höyüğŸü anlamına gelmektedir. HöyüğŸün doğŸu yönünde ve hemen dibinde bir mezar mevcuttur. Bu makam, Hz. Eyyö»b’un oğŸlu Hamvel’in mezarı olarak ziyaret edilmektedir.

Gırlavık Köyü: Eyyubnebi Köyü€™nün kuzeyine düşŸen bu köyde de Hz. Eyyub’un bir oğŸlunun mezarı olarak ziyaret edilen bir yer mevcuttur.

Yol Notları:

* Eyyö»b Nebi ziyaret edilmeden şžanlıurfa’daki Hz. İbrahim (as) makamı ve Hz. Eyyö»b (as)ın çilesini çektiğŸi türbe ziyaret edilmeli.

* Eyyö»b Nebi’ye gidilmeden önce, Belediye ile irtibata geçilirse gezi daha verimli olur.

* şžifalı suyun tadına mutlaka bakılmalıdır.

* Gezi her yılın Mayıs ayının ilk haftasına denk getirilirse, Sabır Festivali€™ne katılmak daha güzel olur.

Nasıl Gidilir?

şžanlıurfa’dan Mardin istikametine giden yolun 84. km.€™sinden içeri 16 km. girildiğŸinde Eyyupnebi Beldesi’ne varılmışŸ olur. Araçsız gidecek misafirler için ViranşŸehir’den her gün minibüsler Eyyupnebi Beldesi€™ne hareket etmektedir.

İletişŸim: Eyyö»b Nebi Belediye BaşŸkanlığŸı, ViranşŸehir / şžanlıurfa.
Telefax: 0 414 5291003

Sabır Kahramanı Hz. Eyyö»b (as)

Hz. İbrahim (as) soyundan gelen bir peygamber. Eyyö»b (as)dan Kur’an’da dört yerde bahsedilir ve sabır örneğŸi olarak takdim edilir (en-Nisa, 4/163; el-En’am, 6/84; el-Enbiya, 21/83; Sö¢d, 38/41).

Tevrat’ta da “Eyyö»b” adıyla müstakil bir kitap, Hz. Eyyö»b’un kıssasına tahsis edilmişŸtir.

İslam kaynaklarına göre Havran Bölgesinde yaşŸayan ve çok zengin olup sayısız malı-mülkü, birçok oğŸlu-kızı bulunan Eyyö»b (as), kendi toplumuna peygamber olarak gönderilmişŸtir.
Yüce Rabbimiz (cc), Hz. Eyyub€™u (as) sabır ve teslimiyette bütün insanlığŸa örnek göstermek istiyordu. Bu sebeple onu büyük bir imtihana tabi tuttu. ֖nce bütün malını, mülkünü elinden aldı. ևocukları da bir bir vefat etti. Hz. Eyyub çok zor durumda kalmışŸtı. Ama bütün bunlara rağŸmen en ufak bir şŸikayette bulunmuyor, sabır ve şŸükürle iki büklüm oluyordu.
İmtihanlar devam ediyordu. Daha sonra Allah, Hz. Eyyö»b€™a çok ağŸır bir hastalık verdi. Hz. Eyyö»b bu hastalığŸa da sabır gösterdi ve kulluk vazifesine devam etti. Bütün bu imtihan döneminde eşŸi de kendisini yalnız bırakmamışŸ, hep onun yanında olmuşŸtu.

Cenab-ı Hak, zamanla Hz. Eyyö»b€™un hastalığŸını daha da artırdı. Neticede yüce peygamber, dil ve kalbiyle yapabildiğŸi kulluk vazifesini dahi yerine getiremez hale gelmişŸti. Bu durum onu üzmüşŸ ve telaşŸlandırmışŸtı. Allah€™a kulluk vazifesini yapamadıktan sonra yaşŸamanın ne manası olurdu ki? Bu yüzden ellerini açtı ve Rabbine şŸöyle yalvardı:

– Ya Rabbi! HastalığŸım artık bana zarar vermeye başŸladı. Kalben kulluk vazifemi yapmama, dil ile Seni zikretmeme mani oluyor. İbadetsiz yaşŸayamam. Halimi Senin merhametine havale ediyorum.
Allah (cc) ayette onun teslimiyetini ve samimiyetini yansıtan duasını şŸöyle bildirir:

“Eyüp de; hani o Rabbine çağŸrıda bulunmuşŸtu: “şžüphesiz bu dert (ve hastalık) beni sarıverdi. Sen merhametlilerin en merhametli olanısın.” Böylece onun duasına icabet ettik. Kendisinden o derdi giderdik; ona katımızdan bir rahmet ve ibadet edenler için bir zikir olmak üzere ailesini ve onlarla birlikte bir katını daha verdik.” (Enbiya Suresi, 83-84)
O, bu duayı duadaki kelimelerden de anlaşŸılacağŸı üzere vücudunun sıhhat ve rahatı için değŸil, sırf ibadetinden geri kalmamak için yapıyordu. Allah onun bu samimi duasını kabul etti.

Ondan ayağŸını yere vurmasını, oradan çıkacak suyla yıkanmasını ve o suyu içmesini söyledi. Hz. Eyyö»b denileni yaptı ve eski sağŸlığŸına kavuşŸtu. Aynı zamanda Cenab-ı Hak ona eski zenginliğŸinden daha büyük bir zenginlik ve çok evlat verdi. Hz. Eyyub şŸimdi eskisinden daha zengin, daha refah, daha sağŸlıklı ve huzurlu bir hayata kavuşŸmuşŸtu.
Günler bu şŸekilde geçip gidiyordu. Bir gün Hz. Eyyö»b yıkanırken üzerine nereden geldiğŸi belli olmayan altın çekirgeler dökülmeye başŸladı. Hz. Eyyö»b hemen bunları toplamaya başŸladı. Bunun üzerine Allah:

– Ya Eyyö»b! Ben malını sana iade etmek suretiyle seni eski zenginliğŸinden daha büyük bir zenginliğŸe kavuşŸturmadım mı? Bunları toplamaya ne ihtiyacın var ki, dedi. Hz. Eyyö»b şŸöyle cevap verdi:

– Evet, Rabbim! Bana çok büyük bir zenginlik bahşŸettin. Ancak bu Senin bereket hazinelerinden ilgisiz kalmamı gerektirmez. Senin tarafından ne ihsan edilirse kabulümdür. Çünkü veren Sensin. Senin verdiğŸin bir şŸeyi ben nasıl reddederim! (Buhari, 275, 3211, 7055; Nesei, 409; Müsned, 7307, 8025, 8144) (Ali Demirel; €œSabrın Meyvesi€, Ailem-Zaman, sayı, 230.)
Bu değŸerli peygamberin ahlakının üstünlüğŸü, günümüz insanlarının aynı durumda nasıl bir tavır sergileyecekleri düşŸünüldüğŸünde daha da iyi anlaşŸılacaktır. Çünkü toplumda, değŸil Hz. Eyüp gibi bir derde sahip olmak, yalnızca sıradan bir başŸ ağŸrısında bile son derece hırçınlaşŸan insanlar çoğŸunluğŸu oluşŸturur.

İşŸte, Kuran ahlakı ile ahlaklanan bir mümin, kendisine insanların çoğŸunluğŸunu değŸil, Hz. Eyyö»b gibi Allah dostu bir peygamberi örnek alır. Hiçbir şŸikayette bulunmadan, yakınmadan Allah’ın merhametine sığŸınır. Sonradan hayrını gördüğŸünde Allah’tan utanacağŸı hiçbir tavır ve konuşŸma içine girmez. ֖lene dek sabretmesi gereken kalıcı, ağŸır bir hastalık içinde de olsa, aynı olgunluğŸu gösterir. Ve bu ahlakının karşŸılığŸında da Allah’ın sevgisini kazanarak ebedi güç, sağŸlık ve mutluluğŸa kavuşŸur.

About author

BUNLARDA İLGİNİ ÇEKEBİLİR

2 Comments

  1. eyüp peygamber makamı 11 Mayıs 2008 at 11:55

    makam

  2. serhat 12 Ağustos 2009 at 22:09

    daha fazla reklamı yapılmalı eminim buranın varlığından bir çok kişi haberdar değildir

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *