Harabati Baba Tekkesi

Harabati Baba Tekkesi

Dünyayı elin tersi ile geriye itmek kolay değildir. Halk içinden Hak kapısına varmanın yolu sarayları, köşkleri geriye bırakmaktır. Makedonya’nın Kalkandelen bölgesinde bulunan Harabat Baba Tekkesi ve onun hikayesi dünyalık makamlardan uhrive yollara açılan kapıların hikayesini taşıyor.

Yüksek taş duvarlar çevrili tekke geniş bir alana kurulmuş. Tekkenin girişinde ahşap kulübeler var. Girişin son yanında bulunan bina misafirhane, sağ yanında bulunan bina ise kışla ve ahır olarak yapılmış.

Kapıdan içeri girdiğimizde avlunun ortasında ki şadırvanda toplanıyoruz. Osmanlıda padişahlar yakın korumalarını sadakatleri ve kuvvetli oluşlarından dolayı Arnavutlardan seçermiş.

Tekke binalarında kırmızı tuğla ve ahşap işlemesinin güzel örneklerini görüyoruz.

 

SERSEM BABA KURMUŞ

Orada görevli iri yarı Arnavut görevli tekkenin hikayesini anlattı.Sırpların elinden nasıl aldıklarını anlatırken kameralarımızı kapattık.

Tekke, 1538 yılında Sersem Ali Baba veya Server Ali Baba adlarıyla anılan Kanuni Sultan Süleyman’ın ilk eşi olan Mahidevran Sultan’ın ağabeyi tarafından kurulmuştur.

Mavi Konak : Kosava Valisi veremli kızı için yaptırmıştır

Mavi Konak : Kosava Valisi veremli kızı için yaptırmıştır

Ali Baba; Osmanlıda mîr-i miran (beylerbeyi) rütbesine kadar yükselmesine rağmen saray entrikalarından bıkmış gördüğü bir rüya üzerine devlet işlerini bırakıp Hacı Bektaş Veli dergâhında dinî hayata geçmek için padişahtan izin istemiş.
Dünyalık makamları bırakıp inzivaya çekilmeye karar veren Ali Babanın bu tavrına padişah Sultan Süleyman şaşırmış. “Sen sersem mi oldun? Vezîrlik bırakılır da orada Dervîşlik mi yapılır” deyince “Kabûlümdür Sultânım, varsın bana Sersem Alî desinler. Fakir müsaadenizi ricâ ederim”, diye cevap verince Kanuni kendisine izin vermiş.

Kosova Valisi Recep Paşa’nın kuruculuğunda tekkenin giderlerini karşılamak için 1799 yılında tekkenin içerisinde bir vakıf oluşturulmuş. Tekkenin içerisinde bulunan Mavi Konağı’nda veremli kızı Fatma Hanım için yaptırdığı rivayet edilir.
 

HARABAT BABA İSMİ NEREDEN GELİYOR

Harabati Baba adı ile alınan tekke ise adını Sersem Ali Baba’nın ölümünden sonra yerine geçen dedelerden birisi olan Harabati Baba’dan almıştır.16. yüzyılda Malatya’dan Kalkandelen’e gelen Harabati Baba tekkeyi dergâh haline sokmuş burada dini hizmetlerde bulunmuştur.

Harabat Baba Tekkesi

Harabat Baba Tekkesi

BEKTAŞİ TEKKESİ OLARAK KULLANILIYOR

Bugün Bektaşi tekkesi olarak kullanılan mekan 1945 yılında sabotaja uğramış büyük bir yangın geçirmiştir.
Yugoslavya döneminde, tekkede bulunan yapılar turistik bir tesise dönüştürülmüş; içinde otel, lokanta, disko olarak kullanılmıştır.

1992’de dergâhın Kış Evi ve Meydan Evi gibi bazı bölümleri yeniden açılarak dergâh olarak hizmet vermiştir.
2001’deki Ohri Çerçeve Antlaşması’ndan sonra turizm amaçlı kullanım yasaklanmış. 2003 Sünni Birliği ve Bektaşi Birliği arasında dava konusu olmuştur.

Yugoslavya’nın yıkılmasından sonra bir süre Sırp askerleri burayı karargah olarak kullanmışlar.
Mimari yapısı ile ayakta kalan Tekke’nin bir kısmı restore edilmiş bir kısmında da restorasyon çalışmaları devam ediyor.
Bektaşi Tekkesi olarak hizmet veren Harabati Baba Tekkesi özellikle Türkiye’den giden turistlerin ilgisini çekiyor.
Türkçeyi unutmamış tekkenin şeyhlerinden Deriş Müdtalib ile sohbet ediyoruz. Anadolu’ya gönderdiği sıcak selam ile ayrılıyoruz. Geride bıraktığımız Harabati tekkesinde Arnavut ve Türk bayrakları birlikte dalgalanıyor.

TEKKEDE GÖRÜLECEK YERLER
Aslanlı Çeşme
Mavi Konak
Misafirhane
Kışla
Mutfak
Dergah
Şadırvan
Ali baba, Harabati baba ve eski derviş mezarları

HASAN MAHİR

 
About author

BUNLARDA İLGİNİ ÇEKEBİLİR

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *