Germenek şžahruh Bey Mescidi

germenek.jpgTRUVA şžahruh Bey Mescidi (Merkez Camii) : Camii, girişŸ kapısı üzerindeki kitabeye göre, DülkadiroğŸullarından Alaüddevle’nin oğŸlu şžahruh Bey tarafından yaptırılmışŸtır.1749 yılında Arslan PaşŸa oğŸlu Ahmet Bey ve 1822’de ö‡apanoğŸulları tarafından tamir ettirilmişŸtir.
Camii dikdörtgen planlı düz tavanlıdır. Harimin kuzeyinde bir üst mahfil ile güneyde altı sıra mukarnas kavsarlı beşŸgen bir mihrap bulunur.
Çipni Camii: Camii, girişŸ kapısı üzerindeki kitabeye göre,1530 tarihinde KızılkocaoğŸlu İsa Bey tarafından yaptırılmışŸtır.1826 ve 1898 yıllında onarım geçirmişŸtir. İç mekö¢n güneyde en büyük olmak üzere dört eyvanımsı nişŸlerle genişŸletilmişŸtir. Orta kısım kare planlı çapraz tonozla örtülüdür. Tonozun ortasında sekizgen kaideli kubbecik yer alır. Yan kenarlar sivri kemer alınlıklı ve beşŸik tonoz örtülüdür. Güney kanat diğŸerinden daha büyüktür. Yapının batısında üç bölümlü bir cemaat yeri ile minare bulunur. Mihrap orijinal durumunu korumuşŸ olup, çok güzel alçı süslüdür.
İnkışŸla Camii: Camiinin kuzeyindeki girişŸ kapısı üzerinde pekiyi okunulamayan bir kitabesi vardır. Köy halkının verdiğŸi bilgiye göre camii Yozgatlı Safiye Hatun etrafından yaptırılmışŸtır, bugün büyük bir kısmı yenilenmişŸtir. Üç şŸahinlidir. şžahinleri ikişŸer sıra direk birbirinden ayırır. Direkler üzerinde “S” konsollar yer alır.
İnkışŸla Hamzalı Mevkii Camii: Camiinin duvarları ve mihrabı ayaktadır. Üst örtüsü yıkılmışŸtır. Kesine taşŸ olan yapının çok eski olduğŸu ve yanında bir hazinenin bulunduğŸu köy halkı tarafından söylenir.
Çipni Hamamı I: Camiinin vakfı olabileceğŸini tahmin ettiğŸimiz hamam, camiinin güneyinde ona 15€“20 m kadar uzaklıktadır. Bazı yapı öğŸelerinden camii ile asırdaşŸ olabileceğŸini akla getirmektedir. DışŸtan iki büyük kubbeli ve dikdörtgen planlıdır.

About author

BUNLARDA İLGİNİ ÇEKEBİLİR

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *