Erzurum Beyaz İhramlı Gelin

Erzurum Beyaz İhramlı Gelin

Bulutlar eteklerinde Erzurum’a kar taşır hep. Yollar beyaz bir resim kağıdına, kara kalemle çizilmiş siyah çizgiler gibi uzar kar beyazı içinde. İhramlarına dolanmış kadınların ayak izleri ara sokaklarda birbirine karışır. Tarih bir Oltu taşından yapılmış tespih taneleri gibi dizilmiştir, Cumhuriyet caddesi boyunca. Erzurum bir efsanedir, dadaş hep kahraman  Erzurum bu yüzden mağrurdur palandökence.

Erzurum penceremizin önüne kar düştüğün de ilk akla gelen şehirdir. Şehir batıdan girdiğimizde ilk görünürde yeni yapılan Dadaşkent ve Atatürk Üniversitesi ile başlar gibi görünse de asıl Erzurum Havuzbaşı ile başlar.

Havuzbaşı Cumhuriyet caddesinin başladığı, yolların kesiştiği bir başlangıç noktası gibidir. En büyük ve en renkli caddesi halkın mecburiyet olarak adlandırdığı Cumhuriyet caddesidir.

Cumhuriyet caddesi boyunca sağlı sollu dükkanlar uzar.  Dikkatinizi büyük etler sarılmış lokanta camları arkasında ateşe karşı dönen dönerler oluşturur. Erzurum döneri yöreye has lavaş ekmeğine sarıldığında tadına duyum olmayacak kadar güzeldir. Konu yemekten açılmışken Erzurum’a has Cağ  kebabını da hatırlamadan geçmek olmaz. Cağ kebabı yatık dönerdir. Ateşte pişen etler şişlere dizilerek kesilir. Şişlerle servis edilir. Siz yeter demedikçe şişler arka arkaya servis tabağınıza gelmeye devam eder.

Cumhuriyet caddesi boyunca sadece karnınızı doyurmazsınız. Bu cadde boyunca bir biri arkasına dizilmiş, birbiri ile güzellikte yarışan tarihi eserleri de görmek mümkün.

Cadde boyunca gözümüze çarpan en büyük iki cami Lala (Mustafa) Paşa Camii ve Ulu Camii’dir. Camiler şehrin hemen hemen her yerinde güzellikleri ile dikkatinizi çeker. Eğer bir ezan vakti bu camilerin ününden geçerseniz yanık sesli müezzinlerin sesinden ezanı hiçbir yerde dinlemediğiniz gibi okunduğunu fark edersiniz. Erzurum’da Kazım Karabekir’in emri ile felaketlerden şehrin korunması için bildiğimiz ezanın sonuna peygambere salavat getiren ifadeler eklenmiştir.

Cumhuriyet caddesi şehrin dününü ve bugününü ele veren bir uzun yoldur. Dünyanın en yüksekte en kalabalık şehri olan Erzurum’un Cumhuriyet caddesinde en çok gözünüze takılanlar üniversite öğrencileri olacaktır. Erzurum için geçimini öğrenci ile sağlayan şehirde demek mümkün.

Erzurum’da ki öğrencinin bu çokluğu günümüze has bir şey değil. Erzurum ilim ve bilimin geliştiği eğitim ve öğretimin zirveye ulaştığı şehirlerimizden birdir. Eğitimde ki gelişmesini, büyük bilim adamlarını yetiştirmesini bağrında barındırdığı medreselere ve soğuğa borçludur. Altını çizelim ki havasının soğuk olmasından dolayı, dışarıda gezip tozma imkanı fazla olmadığı için Erzurum ilim yapmaya en müsait yerlerden birisidir.

Dikkatimizi çeken iki medrese vardır. İlhanlılardan(1310) günümüze kalan bu medrese Lalapaşa Caminin  hemen yanında etrafı park haline getirilmiş tarihi inceliklerle donanmış bir medresedir. Bu medresenin girişinde dikkatimizi en çok çeken çift başlı kartal motifidir.

Türkiye’nin beklide dünyanın en güzel mimari özelliklerinden birine sahip Çifte Minareli Medrese görenleri büyülemekte. Omzunu ulu camiye dayamış, yüzünü Erzurum kalesine dönmüş göğe yükselen çifte minaresi ile elini sonsuza açmış gibidir. Kitabesi olmadığı için kim tarafından yapıldığı tam olarak bilinmese de; Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat’ın kızı Hundi Hatun veya İlhanlı hanedanlarından Padişah Hatun tarafından yaptırılmış olabileceği düşüncesi ile adına Hatuniye Medresesi de denilmektedir. Genellikle 13. yüzyılın sonlarında yaptırıldığı kabul edilmektedir

İki katlı medrese tarihte ilme büyük katkılar sağlamış, nice kalem ehlinin ve bilim ehlinin yetişmesine sebep olmuştur. Bugün tarihi nostalji  yaşamak isteyenler taş duvarların arasında eski zamanlardan gelen tınıları bir yudum çayın eşliğinde duyabilir.

Çifte Minareli medresenin hemen karşısında bulunan Erzurum Kalesi’nin M.S. 5.yüzyılın ilk yarısında Bizanslar tarafından yaptırıldığı tahmin edilmektedir kale surlarından Ulu Cami’i, Çifte Minareli Medrese’yi ve Erzurum’un sırtını dayadığı Palandökeni, mevsim uygunsa seyretmeden Erzurum görülmüş sayılmaz. Kale içindeki bulunan belki bir minare, belki saat kulesi, belki gözetleme kulesi yada hepsini birden işlevlerinden dolayı hepsini içine alan bit kuleyi de görebilirisiniz.

Erzurum gidip de Oltu taşı çarşısını görmemek olmaz her halde. Kalenin eteklerine tutunmuş bu çarşıda Erzurum’un ilçesi Otludan çıkarılan yumuşak taşın işlenmesi ile yapılmış el sanatlarının en güzel işçiliklerini görebilirisiniz.

Siyah Oltu Taşı ile beraber işlenen altın ve gümüşün sanat eserine dönüştüğünü görmek insanı ayrıcalıklı kılacaktır. Hele birde sevdiklerinize alacağınız, Oltu taşı bir yüzük, bir küpe yada bir tespih Erzurum’u sevdiklerinize götürmek yada sevdiklerinizi Erzurum’a getirmek anlamına gelecektir.

Erzurum hep kar değildir baharda gelir geç olsa. Yaz da geçer kavak yelleri ile. Palandökenin zirvesine çekilince kar Erzurum ovası yemyeşil olur. Yaz mevsiminde ovada hayvanlar için biçilen ot yığınlarını görmeniz mümkündür. Erzurumlular çayırlarını biçerken yöreye özgü semaverlerinde yaptıkları çayı kıtlama şekerle içmeden edemezler.

Erzurum kışın Palandökende kayak, kahvelerde Halk ozanlarının sazında türkü, yazın düğünlerde bar, at üstünde cirit olarak çıkar karşımıza.
Tarihi güzellikleri kirlenmesin diye mevsimlerin en uzunu kış aylarında, beyaz bir ihram (kadınların giydiği örtü) ile kapanır şehrin üzeri. Bu yüzden; tacı Palandöken, peçesi Aziziye Tabyaları, gerdanlığı Çifte Minareli Medrese olan ve her kış yenilenen düğünle taze bir gelindir Erzurum, Nine Hatunca…

The bride with white ihram Erzurum

Clouds and snow on the slopes is all in Erzurum. Road to the white paper an image, draw with charcoal, such as the black lines are much longer in snow white. Among the women around their ihram footprints are mixed together in the street. Date made of a Oltu stones are arranged like beads on them, along Republic Street. Erzurum is a legend, always a hero Dadaş Erzurum is so haughty as Palandöken.

Before the first snow fall of Erzurum window laundering is the city. When we first entered the city from the west with a seemingly new configuration Dadaşkent and look like Ataturk University in Erzurum, but actually begins with Poolside.

Poolside Republic is the start of the street, as a starting point is the intersection of roads. The largest and most colorful street people known as the Republic’s obligation to the street.

Republic street shops along with the left and right will lengthen. Watch on your meat wrapped behind glass in restaurants returning fire against the back creates. Back to the area of Erzurum has the taste sensations will be wrapped in lavash bread is so beautiful. By eating the kebab Erzurum’a Topic also has age remember not to go without. Cag kebab is leaning back. The meat cooked in a fire are cut in the knee to swell. Shish is the service. You are enough and repeatedly to the swelling does not continue to come to your plate.

Republic during the street will not only feed your stomach. During this one street behind the knee, and competing with each other in beauty also possible to see historical monuments.

Our eyes the two biggest mosque along the street multiplier Lala (Mustafa) Pasha Mosque and Grand Mosque. Mosques all over the beauty of the city with almost note. If a ezan this time the reputation of the mosque, the voice of the muezzin ezan If you burn the audio you do not listen to anywhere you might notice is read like. Disaster and the city of Erzurum in order Karabekir Kazım we know to protect the prophet to the end of the torment to which expressions Salavat added.

Republic Street and the city yesterday to discuss today is a long way. Is the highest in the world’s most crowded city street in the Republic of Erzurum that most college students will be attached to your eyes. Provide students with a living in the city for Erzurum possible means.

That this abundance of students in Erzurum today has not a thing. Science and science education and the development of Erzurum is one of the city reached the peak of the faculty. That growth in education, a big shout to scientists trained in the madrasas and the host owes to cold. Let us underline that due to cold air, can walk out with out much to the lack of knowledge to Erzurum is one of the most convenient location.

Our attention are the two madrasas. İlhan (1310) today, just next to the mosque around this medrese Lalapaşa was brought into the park with subtle navy history is a theological school. Most of our attention at the entrance of these madrasas that is double-headed eagle motif.

Turkey expected the world’s most beautiful architectural features with one of those who see double Minareli Medresesi to fascinate. Omzunu nation was put into a mosque, swimming back to the Erzurum fortress rising to heaven with double minarets blown up to infinity is like. Inscription is not known exactly by whom is not the de; Hundi Hatun daughter of Seljuk Sultan Alaaddin Keykubat or is inspired by the dynasty of Sultan Hatun olabileceği Medresesi also is Hatuniye behalf with the idea. Usually 13th It is considered the end of the century is in

Two-storey contributed madrasah in history not to have big, nice pen to educate the inhabitants and owners of science has been caused. Today, those who want to experience historical nostalgia to the old stone wall between the timbre of the times may be accompanied by a sip of tea.

Immediately in front of the Double Minareli medrese Castle of Erzurum MS In the first half is made by the Byzantine 5.yüzyılın is estimated that the fortress walls of the Grand Cami’i, Double Minareli Medresesi and put back the Palandöken of Erzurum, the season was seen Erzurum is not considered appropriate to watch. Maybe a minaret in the castle, maybe the clock tower, observation tower, or maybe because of all functions, all in one area can also see the finished tower.

Go and see the market move in Erzurum Oltu not avoid in any case. In this market to hold the skirt in the castle district of Erzurum with Otlu out of business for the soft stone handicrafts can see the beautiful workmanship.

Black and gold and silver is processed with Oltu Move into works of art to see that people will make the privileged. Especially in the loved ones that you get one, a jet ring, earrings or a rosary or love what you have to take what you are like Erzurum Erzurum is the means to bring.

Profit is not always come in late spring of Erzurum is. Kavak yelleri me with the pass. Taken to the summit of the snow Palandöken Erzurum Plain is green. For animals in the plains in summer the grass cutting is possible to see the stack. While indigenous people mow meadow of Erzurum in the tea urn to kıtla without sugar can not drink.

Erzurum skiing in winter Palandöken, coffee in the rush of people in the folk poet, in the bar, type the wedding, we met out at the top of the javelin.

Historical beauty of pollution in winter is not the longest of the season as a white ihram (the women wear a mask) and is closed on the city. Therefore; Palandöken crown, veil Aziziye bastion of the necklaces with Double Minareli Medresesi renewed each winter wedding is a bride with fresh Erzurum, by Nine Hatun ..

About author

BUNLARDA İLGİNİ ÇEKEBİLİR

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *