Emir Sultan: Bir Peygamber Kandili

emirsultan1.jpgHASAN MAHİR Bursa€™nın tarihi güzellikleri, tophanedeki saat kulesinin akrebi ile yelkovanı arasına sıkışŸmışŸ. Yürek verdikçe, yelkovanla akrep arasındaki güzellik açısı genişŸliyor, yüz çevirdikçe açı daralıyor. Ve Bursa€™da herkes kendi sultanını arıyor€¦

Daralan yüreğŸimizi genişŸletmek için Sultanlar şŸehrine çevirdik yolumuzu. Eski Bursa€™da; her tepede bir camii, her caminin yanında bir türbe yükseliyor. Osmanlı€™nın ilk sultanları bu şŸehirde yatmakta. Osman Gazi, Orhan Gazi, Murat Hüdavendigar, Yıldırım Beyazıt. Ancak sultanların sultanı, gönüller padişŸahı, padişŸahlar yareni, Emir Sultan da bu şŸehrin Manevi Sultanı olarak taht kurmuşŸ bu şŸehre€¦

Bursa€™nın mana atmosferini belirleyen, Emir Sultan Hazretlerinin (ks) çınarlar altındaki dergö¢hına varıp gönül toprağŸından yaptığŸı testiden, ab-ı hayat şŸerbeti içmek umudumuz.

Bizim ziyaret ettiğŸimiz bu gönül mekö¢nını, Bursalılar her gün ziyaret etmekte, her namazdan sonra ruhuna fatihalar göndermekteler. ֖zelikle kandil geceleri, Emir Sultan Camii dolup taşŸmakta.

ErkekliğŸe ilk adımını atmak için sünnet olacak çocuklar, sünnetten önce buraya getirilmekte. Buraya sünnetten önce getirilen çocukların, sünnet acısını hissetmediklerini belirtiyor Bursalılar.

Her yaralı kuşŸ, çırpınarak Emir Sultan€™ın gül bahçesine atıyor kendisini. Bizim yaramız gönülde€¦ Bu sebeple gönlümüzü ferahlatmak için gidiyoruz manevi huzuruna. Emir Sultan Camii ve Türbesi, bulunduğŸu tepeden Bursa€™yı seyrediyor. Türbe ve camiinin etrafını manevi atmosferden faydalanmak isteyen mezarlar kuşŸatmışŸ.

 

Bir akşŸam namazı öncesi varıyoruz, Emir Sultan€™a. Bursa€™nın üzerinde bir kandil gibi aydınlatıyor geceleri, Sultanlar Sultanı Allah€™ın bekçisi.

Emir Sultan, Buhara€™dan yola çıkmışŸ bir peygamber kandili. YanmışŸ pişŸmişŸ bir sevda yolcusu. Babası Seyyid Emir Külö¢l Hazretleri, ona kendi dünyevi ve uhrevi ilmini vermişŸ. Devrindeki ilim ehlinin de yardımıyla mana ilminin merdivenlerini tırmanmışŸ. Aynı zamanda babasının mesleğŸi olan çömlekçilik mesleğŸini de öğŸrenmişŸ. ToprağŸı yoğŸurup ona şŸekil vermenin yanında, mayası toprak olan insanı yoğŸurmayı da öğŸrenmişŸ. Yedi yaşŸında annesini, on yedi yaşŸında babasını kaybedince, Buhara ona dar gelmeye başŸlamışŸ.

Kerametlerinden dolayı kendisine gösterilen ilgiden rahatsız olan Emir Sultan, Gönüller Sultanı Allah Resulü Hz. Muhammed (sav)€™in toprağŸının yolunu tutmuşŸ.

İnsanlardan kaçıp Allah€™a yakın olmayı ummuşŸ. AnlatıldığŸına göre, Kö¢be€™de Hac ettikten sonra, peygamberimizin kabrinin bulunduğŸu Medine€™ye varıp Seyyid€™lere (peygamber efendimizin soyundan gelen kişŸilere) ayrılan bir misafirhaneye girip bir köşŸeye hasırını sermişŸ.

DemişŸler €œBurası Seyyid€™lere aittir.€ €œBen de seyidim, Hz. Hüseyin€™in soyundan geldim€ dese de ispat etmesini istemişŸler. Etrafta tanıdığŸı olmayınca, delil bulmakta zorlanmışŸ. Sonra €œBuldum benim şŸahitliğŸimi yapacak birini€ diyerek, misafirhane görevlilerinin kendisini takip etmesini istemişŸ. Mescid-i Nebi’ye gelip peygamberimizin kabrine dönerek €œEsselamu ö¢leykum ya ceddö®!€ deyince, kabirden çok tatlı bir ses duyulur €œVe ö¢leyküm selö¢m ya veledö®!€€¦
Dudaklar susar, mahcubiyetten başŸlar eğŸilir, gönüller konuşŸur. Gelen, Efendiler Efendisinin emanetidir.

Peygamber topraklarının atmosferine kendini kaptırıp oraya yerleşŸmeyi düşŸünen Emir Sultan; orada kalmak, orada yaşŸamak ve orada ölmek arzusundadır. Lakin o bir çömlekçidir, çömlekler, testiler yapıp içine ebedi aşŸk koyup insanlara sunması gerekir.

Bir gece rüyasında Sevgili Peygamberimizi ve Hz. Ali€™yi (ra) görür. Kendisine manevi bir görev verilir. Gidecektir bu sevda toprağŸından. Rüyada kendisine üç kandilin eşŸlik edeceğŸi, bu kandiller nerede sönerse orada İslam€™ı insanlara anlatması istenir.

Gönlünün bir yarısını kutsal topraklarda bırakarak, yanındaki müritlerle yola çıkan Buhara€™lı çömlekçi, kandillerin ışŸığŸında Anadolu€™yu bir boydan bir boya geçer.

Bursa€™ya geldiklerinde, kendilerine yol gösteren kandiller söner. Bu işŸareti alan Emir Sultan dergö¢hını buraya kurar.

Sultanların otağŸ kurduğŸu bu şŸehirdeki dergö¢hında, kararmışŸ gecelere ışŸık saçar. İlmi ve edebi ile Bursalıların gönlünde taht kurar. İşŸte, o gün bugündür, Emir Sultan€™a olan bağŸlılık artarak devam eder.

AkşŸam ezanının yankılandığŸı saatlerde vardığŸımız türbe ve camiinin avlusundaki şŸadırvanda €œhu€ diye inleyen su sesine kulak verdik.

şžadırvanın suyundan abdest alıp huzuru ilahiye durduğŸumuz Emir Sultan Camii ve türbesi, ilk kez Yıldırım Beyazıt€™ın kızı Emir Sultanın hanımı Hundi Fatıma tarafından yaptırılmışŸ. Ancak daha sonra yıkılan türbeyi bugünkü haliyle 1868€™de Sultan Abdulaziz yaptırmışŸtır. DudağŸından düşŸürmediğŸi şŸöyle bir beyti vardır Emir Sultanın:

Gel şŸimdi sen de düşŸman ol nefsine
Zö¢yi eyle onu her ne dilerse

Kendini aşŸmadan Mevla€™ya ulaşŸmanın mümkün olmayacağŸını bilen Emir Sultan€™ın Türbesi, sanki mütevaziliğŸini göstermek adına, camii avlusunun taban seviyesinden aşŸağŸıdadır.

Gökyüzünde dolaşŸan nefsimizi ayaklar altına alamasak da, aşŸamasak da kendimizi, ayaklarımıza takılsa da nefsimiz, elimizi açıp mırıldanıyoruz dudaklarımızdan Fatihayı.

Bizim gibi günahına ağŸlayanlara, dünyaya sarılanlara, gösterişŸten kaçamayanlara söylediğŸi beytini hatırlıyoruz:

Sen bu işŸte atarak riyö¢yı
Kendine rehber kıl evliyö¢yı

şžiirin büyüsüne kapılıp düşŸüyoruz başŸka evliyaların izini sürmeye. Bize Emir Sultan gibi yol gösteren kandiller olmasa da onların yaktığŸı kandillerin ışŸığŸında karışŸıyoruz Bursa kalabalıklarına€¦

KERAMETLERİ

Yıldırım ve Emir Sultan

Yıldırım Bö¢yezid savaşŸta yaralanmışŸtır. Genç bir hekim olarak yaralılara yardım eden Emir Sultan, sultanın kolundaki yarayı sarar. Kesik derindir, ama tutkalla yapışŸtırılmışŸçasına iyileşŸir. İzi bile kalmaz. Yıldırım Bö¢yezid sargıyı çözerken hayretten dilini yutar. Zira bu, hanımının nişŸanlıyken kendisine verdiğŸi mendilin yarısıdır. Sırrı bilmek ister. Ama yarasını saran genç hekim ortalıktan kaybolur.

NiğŸbolu müstahkem bir kaledir. Osmanlı ordusu büyük kayıplar vermesine rağŸmen tek taşŸ sökemez. Görünen o ki, bu gidişŸle kaleye girmeleri ham hö¢yö¢ldir. Ama Yıldırım kolay pes etmez. Büyük bir ö¢zimle yürür surların üstüne. Tam ümidini yitirmek üzeredir ki, kale kapısı açılır. Osmanlı ordusunu ö¢deta içeri buyur eden genç, kolundaki yarayı saran hekimin ta kendisidir.

Edirne€™de iken, kızını birine verdiklerini duyar. Kendisinden habersiz böyle bir şŸey yapılmasına öfkelenir. Bir paşŸayı gönderir habersiz işŸ yapanları cezalandırmak için. Araya hatırlı kişŸiler girer, paşŸa geri döner. Seferden dönen Yıldırım€™ı halk karşŸılamaktadır. İçlerinden bir gence gözü takılır, o yarasını saran hekim, NiğŸbolu kale kapısını açan askerdir. Anlar ki damadı olan Emir Sultan€™dır. Elini sardığŸı eşŸinin nişŸan mendilinin diğŸer yarısı Emir Sultan€™ın cebindedir.

Timur ve Emir Sultan

Yıldırım€™la ,Timur€™un Ankara SavaşŸı€™nı kardeşŸ kavgası olarak nitelendirip Yıldırım€™a bu savaşŸa girmesi durumunda, savaşŸı kaybedeceğŸini söylese de dinletemez. Yıldırım yenilir, Timur askerleri gelip Bursa€™ya otağŸlarını kurar.

Halkın Timur askerlerinden rahatsız olması sebebi ile halk Emir Sultan€™dan bir çare bulmasını ister. Emir Sultan bir kö¢ğŸıda bir şŸeyler yazıp Timur€™un karargö¢hında bulunan Koca Eskici adlı birine verilmesini ister. Ertesi sabah çadırlarını toplayan Timur€™un askerleri şŸehri terk eder.

Emir Sultan ve OğŸlu

Emir Sultanın oğŸlu, Emir Ali, Bursa’nın Timur tarafından işŸgali sırasında, Timur’un adamları tarafından kandırılarak İmralı adasına kaçırılmışŸ, etrafına topladığŸı epeyce bir güruhla birlikte Osmanlı Devleti aleyhine çalışŸtırılmışŸtı. OğŸlunun bu durumu kendisine haber verildiğŸinde, Emir Sultan Hazretleri onun ölümü için dua etmişŸ ve €˜Yadigar-ı şžemsi€™ adlı kitapta verilen bilgiye göre, ölümü o gece vuku bulmuşŸtu. Devletin bekası için evladından geçmişŸtir.

Somuncu Baba ile Emir Sultan

Çömlekçi Emir Sultan €œSomun var müminler, somun var!€ diye Bursa sokaklarında somun satan, Somuncu babanın fırınına gider. Elinde içi yemek dolu testi vardır. Somuncu Baba€™dan pişŸirmesini ister. Testiyi alıp fırına sürmek istese de bir türlü testi içeri girmez. Bu işŸte bir hal olduğŸunu anlar.

Emir Sultan€™a dönüp €œbunu ancak sen fırına korsun€ der. Emir Sultan testiyi kürekle fırına sürer. Ancak onu da bir sürpriz beklemektedir. Fırında ateşŸ yoktur. €œBekle der€ Somuncu Baba €œbirazdan pişŸer€€¦ KarşŸılıklı gösterilen kerametlerden sonra dost olurlar.
Evlilik Kerameti

Yıldırımın kızına, rüyasında Peygamberimiz €œEmir Sultan€™la evlenmesini€ söyler. Hundi Hanım derdini kimseye söyleyemez. Durum Emir Sultan€™a da malum olacak ki Yıldırım€™ın kızını annesine istetir.

Sultan annesi, nice paşŸaların beylerin istediğŸi kızını bir fakire vermek istemez. Derki €œiki deve dolusu altın göndersin€. Bunu duyan Emir Sultan €œdeveleri göndersinler €der.

İki deve gelir saraydan, Emir Sultan çakıllı olan bir yere develeri çektirir. Çuvallara çakıl doldurtur. Saraya gönderir. ևakıllar, saray salonunda boşŸaltılınca çil çil altın olur.

Akan Su

Emir Sultan, küçükken babasının yanına bir adam gelir. Bahçesini sulayan suyun kuruduğŸunu, suyun yeniden gelmesi için dua etmesini ister. Bunu duyan Emir Sultan abdest alıp bahsedilen bahçeye gider. Orada iki rekat namaz kılar. Bahçenin suyu yeniden akmaya başŸlar. KüçüklüğŸünden başŸlamışŸtır, Allah ile dostluğŸu.

YOL NOTLARI

€¢Bursa€™da şžemseddö®n Fenö¢rö®€™den ders aldı ve icö¢zet diploması onun tarafından yazıldı.

€¢Babası, Seyyid Emir Külö¢l Hazretleri (ks) çömlekçilik ve pehlivanlık yapan evliyadandır. Aynı zamanda NakşŸibendiliğŸin Piri şžah-ı NakşŸbend Muhammed Bahö¢eddin Buhö¢rö® Hazretlerinin (ks) de hocasıdır.

€¢İmralı Adası€™nın isminin Emir Sultanın oğŸlu Emir Ali€™den geldiğŸi sanılmaktadır.

€¢Bursa€™ya gitmişŸken, diğŸer türbeleri de görmek gerek. ֖zelikle YeşŸil Türbe, Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbeleri, Üftade Hazretleri, Somuncu Baba Türbesi ve Ulu Camii görmeden gelinmemelidir.

€¢Bahar, Bursa€™nın gezilmesi için en güzel mevsimdir.

NASIL GİDİLİR? emirsultan.jpg

Bursa€™ya havayolu, karayolu ile gidilebileceğŸi gibi, deniz feribotları ile İstanbul€™dan Yalova€™ya oradan da bir saatlik mesafede olan Bursa€™ya geÇelebilir. Mudanya€™dan Denizyolları İşŸletmesi€™nin İstanbul€™a karşŸılıklı vapur seferleri de vardır (30 km). Demir yolu ile de gitmek mümkündür. şžehirlerarası otobüs terminali, şŸehir merkezine 10 km€™dir. şžehir içi ulaşŸımda dolmuşŸ taksiler kullanılabilir.

EMİR SULTAN KİMDİR?

Osmanlıların kuruluşŸ devrini yaşŸamışŸ olan büyük ö¢lim ve evliyö¢. Yıldırım Bayezid Hanın dö¢mö¢dıdır. Nesebi (soyu) Hazret-i Hüseyin€™e dayanır. İsmi, Muhammed bin Ali, lakabı şžemsüddö®n€™dir. 1368 (H.770) tö¢rihinde Buhö¢rö¢€™da doğŸdu. 1430 (H. 833) tö¢rihinde Bursa€™da taö»n hastalığŸından vefö¢t etti. Kendi ismiyle anılan cö¢mi yanındaki türbesinde medfö»ndur.

Türkistan’daki Buhara şŸehrinden yola çıkarak Mekke-Medine’yi dolaşŸtıktan sonra, 1389 yılında Bursa’ya yerleşŸen Muhammed şžemseddin, gösterdiğŸi kerametlerle bir anda halkın sevgisini ve saygısını topladı.

Osmanlının ordularla fethettiğŸi topraklardaki gönülleri fethetmişŸ bir gönül eridir.
Yıldırım Bayezid’in damadı olmasına rağŸmen, İslam’ın hükümlerini, O’na karşŸı söylemekten hiç çekinmemişŸtir. İdaresin altındaki halka adaletli davranmasını ve İslam birliğŸini kurmayı öğŸütlemişŸ, Anadolu Türk Beylikleri arasındaki dostluk, kardeşŸlik, birlik ve beraberliğŸi, sulh ve sükunu sağŸlamakla kendisini manen görevli hissetmişŸ ve bunun için çalışŸmışŸ, yanında, yolunu izleyen müridleriyle birlikte, bunları ziyaret edip düşŸüncesini anlatmışŸtır.

Yıldırım Bayezid, Çelebi Mehmet ve II. Murat dönemlerinde yaşŸayan Emir Sultan Hazretleri, II. Murat zamanında da Osmanlı Sarayı€™nda saygı görmüşŸ, padişŸaha kılıç kuşŸatmışŸtır. 1422€™deki İstanbul kuşŸatmasına beşŸ yüz kadar müridiyle bizzat katılmışŸ, ordunun manevi gücü ve desteğŸi olmuşŸtur. Anadolu’nun MüslümanlaşŸmasında Emir Sultan, sözleri ve öğŸütleriyle saraydakilere yol gösterici olmuşŸtur.

 hasanmahir@hotmail.com


About author

BUNLARDA İLGİNİ ÇEKEBİLİR

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *