Bolu Müzesi

bolu.jpgBolu ve çevresine ait eserlerin korunması ve sergilenmesini sağŸlamak üzere 1975 yılında İlimize Müze MemurluğŸu kurulmuşŸtur. Bir süre eski Güzel Sanatlar Galerisi binası içinde faaliyet gösteren Müze MemurluğŸu; 1976 yılında Bolu Kültür Merkezine taşŸınmışŸtır. 1977 yılında Müze MüdürlüğŸü haline dönüşŸtürülmüşŸ olup; teşŸhir €“ tanzim çalışŸmaları tamamlanarak 14.11.1981 tarihinde ziyarete açılmışŸtır.
Kültür Merkezi binasının girişŸ katında yer alan Müze; Arkeoloji salonu ve EtnoğŸrafya salonu olmak üzere iki bölümden oluşŸmaktadır.
Arkeoloji Salonu : Neolitik dönem, Eski Tunç çağŸı, Frig, Urartu, Lidya, Grek eserleri, Roma ve Bizans dönemine ait mermer, cam, maden ve pişŸmişŸ topraktan yapılmışŸ eserler bulunmaktadır. Kronolojik olarak sergilenen bu eserler arasında özellikle Roma dönemine ait olan mermer heykeller, pişŸmişŸ toprak ve cam mezar hediyeleri dikkat çekmektedir. Ayrıca arkeoloji salonunda; Grek, Roma, Bizans ve İslami kültürlere ait bronz, gümüşŸ ve altın sikkelerin sergilendiğŸi zengin bir sikke bölümü bulunmaktadır. Sikkeler arasında bulunan Osmanlı Dönemi Defineleri ve Grek şŸehir Sikkeleri oldukça çekici eserlerdir.
EtnoğŸrafya Salonu : 19. yüzyıl ve 20. yüzyılın ilk yarısına tarihlenen, yakın geçmişŸimize ait eserler sergilenmektedir. Bunlar arasında mahalli el sanatlarından olan Mudurnu oyaları, Kıbrısçık giysileri, ziraat aletleri, Bolu€™da kına gecesi ve MerkeşŸler köyü davul €“ zurna ekibinin canlandırıldığŸı bölümler, ziynet eşŸyaları, anahtar koleksiyonu, dini eserler, silah koleksiyonu ve çeşŸitli dokumalardan oluşŸan etnoğŸrafik eserler bulunmaktadır.

 Adres : Kültür Merkezi
Karamanlı Mahallesi BOLU
Tel : 0 374 215 39 72
Fax : 0 374 215 16 91

About author

BUNLARDA İLGİNİ ÇEKEBİLİR

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *